Ουράνιο τόξο


Επισκέψεις: 114

Διπλό ουράνιο τόξο πάνω από τον καλοχωριανό κάμπο. 07/12/2021

Ανέ ντη δεις την ταχινή (την κεραζόζα) πήγαινε στη δουλειά σου, μ’ανε ντη δεις το πρόσαργο (απόγευμα) κάθιζε στη φωλιά σου.

Κεραζόζα ή κεραζώζα , κερασολένη , καπυράρι ή καπυνάρι , τση γρας το λουρί. Αυτές είναι μερικές από τις ονομασίες που συναντάμε για το ουράνιο τόξο στην κρητική διάλεκτο.

Όπως και αν το πούμε, ένα είναι σίγουρο, πως πάντα προκαλεί θαυμασμό!!!!!!!

#ουράνιο_τόξο #καλόχωριό