Ανοίξετε τις πόρτες σας.


Επισκέψεις: 118

Και αφού δεν είναι συνετό
στα σπίτια σας να μπούμε,
τους δρόμους θα γυρίζουμε
για να σας ευχηθούμε .


Ανοίξετε τις πόρτες σας
ανοίξετε παραθύρια
ανοίξετε και τα χέρια σας
δώστε καλοχερίδια
.

Όσα έσοδα προκύψουν από την δράση, θα δωριστούν στα παιδιά της ΣΤ΄τάξης του Δημοτικού Σχολείου Καλού Χωριού, που δεν κατάφεραν ούτε και φέτος, λόγω των συνθηκών να οργανώσουν το παζαράκι τους.

#κάλαντα #χριστούγεννα #δράσεις #καλό_χωριό #ήθη&έθιμα