ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Επισκέψεις: 558

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΙΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟ 

Με την ελπίδα να φθάσει η κραυγή μας στα ευήκοά ώτα των αρμοδίων φορέων και στην άμεση κινητοποίηση αυτών, για τη διαφύλαξη και τη προοπτική του μέλλοντος μας .  

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι με τη παρούσα μας δημοσίευση και ανάρτηση τόσο στον έντυπο όσο και στον ηλεκτρονικό τύπο , επιδιώκουμε να σας καταστήσουμε κοινωνούς των προβλημάτων και να σας εκφράσουμε τη δυσαρέσκεια μας και την έντονη ανησυχία μας , για τη πορεία και προοπτική του τόπου μας , και στην αδυναμία μας να γίνουμε ένα από τα γρανάζια της μηχανής της ανάπτυξης στη περιοχή μας και σε όλα της τα φάσματα.  

     Συγκεκριμένα θα προσπαθήσουμε να σας αναλύσουμε με τον πιο εύληπτο τρόπο τα από ετών πολλαπλά, χρονίζοντα και δυσεπίλυτα ζητήματα που έχουν αποτυπωθεί στη περιοχή μας, κατηγοριοποιώντας τα , στους τρείς κάτωθι , αναφερομένους άξονες , τα οποία μας έχουν οδηγήσει σε οπισθοβαρείς , παρωχημένες , και καταδικαστέες συνθήκες , με συνέπεια την οριστική μας απομάκρυνση από το να «ατενίζουμε» το μέλλον μας με ελπίδα , τόσο εμείς οι ίδιοι , και οι νεότερες γενιές , όσο και ο ίδιος ο Δήμος του Αγίου Νικολάου . 

● Πρώτος άξονας προβληματισμού συνιστά η ανάγκη επαναπροσδιορισμού των αρχαιολογικών ζωνών στη περιοχή μας και η άρση της απαγόρευσης δόμησης σε επίμαχες εκτάσεις που θεσμοθετήθηκε ως περιοχή Β1-περιοχή απολύτου προστασίας τοπίου και αρχαιολογικών χώρων. 

Η περιοχή μας  υφίσταται μια απαγορευτική για την ανάπτυξη του τόπου μας αρχαιολογική δέσμευση , στερώντας μας τη δυνατότητα να αναπτύξουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Το δυσάρεστο δε περισσότερο είναι ότι ουδείς θεσμοθετημένος τοπικός και όχι μόνο φορέας από οποιοδήποτε πεδίο και αν εξικνείται πολιτικό, δημοτικό, περιφερειακό κλπ δεν έχει ενσκήψει στη λήψη μέτρων που θα οδηγούσαν στην ανάπτυξη και ανάδειξη του τόπου μας , σεβόμενος τις επιταγές του συντάγματος και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομίας , αλλά κωφεύει ή αδιαφορεί ή δεν έχει τη βούληση να ενεργοποιηθεί και να δεσμευθεί , προστατεύοντας τα συμφέροντα των πολιτών του, αλλά παραμένει αμέτοχος και χωρίς να λαμβάνει κάποια εμπροσθοβαρή μέτρα συντηρώντας αυτήν την αναχρονιστική αρχαιολογικού τύπου δέσμευση και χωρίς να αλλάζει και να εναρμονίζεται με το παλμό της πραγματικότητας και των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης . Τούτη λοιπόν η μαξιμαλιστική λογική βάσει της αρχής της διαφύλαξης όλης σχεδόν της γεωργικής γης και όχι αυτής που πράγματι διατίθεται για καλλιέργειες υψηλής παραγωγικότητας ή έχει σοβαρές αγροτικές υποδομές , δυσκολεύοντας τον χωροταξικό σχεδιασμό , καθώς ολόκληρη η πρώην Κοινότητα του Καλού Χωριού του Δήμου Αγίου Νικολάου αποτελείται από γη υψηλής παραγωγικότητας , κατέληξε στο να μην επιδέχεται οποιασδήποτε αναπτυξιακής επενέργειας , δεσμεύοντας συγχρόνως και υποβαθμίζοντας πάσα αναπτυξιακή πολιτική του παραλιακού μετώπου της περιοχής μας, και απαγορεύοντας και κάθε είδους δόμηση είτε με τη μορφή της ιδιοκατοίκησης είτε με τη μορφή της ανάπτυξης οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας . Κατάλοιπο των ανωτέρω είναι να παρουσιάζεται ύστερα από μια συγκριτική επισκόπηση της διενεργειθήσας απογραφής του 2011 και αυτής του 2021 μια πληθυσμιακή μετακίνηση από τον οικισμό Ίστρον Καλού Χωριού στον τέταρτο συναποτελούμενο και απλώς αναγνωρισμένο οικισμό Φόρτι , διερωτώμενοι για το ποια θα είναι η τύχη του τόπου μας στην επόμενη δεκαετία , καθιστάμενη πλέον επιτακτική την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις στο εγειρόμενό ζήτημα . 

Δεύτερος άξονας προβληματισμού συνιστά η νέα χάραξη του ΒΟΑΚ στην περιοχή μας .  

   Χωρίς να μας προκαλεί την παραμικρή έκπληξη βλέπουμε και την απόφαση για την  χάραξη του ΒΟΑΚ Κρήτης όπως αυτή προτείνεται και δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να καταλάβεις ότι έχει από κάθε πλευρά σοβαρά μειονεκτήματα. Συνυπολογίστηκε άραγε το κόστος στη ζωή του συνόλου της κοινότητάς μας ή αρκέστηκαν μόνο στην μελέτη του  οικονομικού  κόστους του έργου τους;  

Η προτεινόμενη χάραξη  

  • Κατ’ ουσίαν τέμνει στη μέση μια ολόκληρη Κοινότητα , η οποία αποτελείται από τέσσερις οικισμούς , Καλό Χωριό – Πύργος- Ίστρον – Φορτί  
  • Περνάει από την καρδιά της κοινότητας μας    
  • Καταστρέφει τις υπάρχουσες υποδομές 
  • Σχεδιάστηκε σε γη που αποτελεί το μοναδικό τμήμα εντός των ορίων της κοινότητας μας που εφάπτονται στους υφιστάμενους οικισμούς και ΔΕΝ υπάρχουν δεσμεύσεις δόμησης (σύμφωνα με τον πρώτο άξονα προβληματισμού μας ) 
  • Σχεδιάστηκε στα πιο γόνιμα εδάφη της περιοχής μας, εδάφη που η ίδια πολιτεία κρατάει επί 32 συναπτά έτη (Προεδρικό Διάταγμα 1990) απόλυτα δεσμευμένα για τους ιδιοκτήτες . 
  • Διέρχεται κατά κυριολεξία δίπλα από τις κατοικίες του οικισμού Καλού Χωριού (Αρνικού) 
  • Στο Καλό Χωριό  βρίσκεται το δημοτικό σχολείο και ο εκκλησιαστικός – ενοριακός  μας ναός, στο Ίστρον και στο Φόρτι που διαχωρίζονται από την αναφερόμενη χάραξη ζουν περίπου 60 και πλέον  παιδιά (πρωτοβάθμιας βαθμίδας ) που κατ’ ουσίαν φοιτούν στην άλλη πλευρά του ΒΟΑΚ  

       Έχουμε κάθε καλή διάθεση να συζητήσουμε και να μας εξηγήσουν οι αρμόδιοι σήμερα γιατί επιλέχτηκε αυτή η χάραξη και ποια τα πλεονεκτήματα της, γιατί εμείς κάθε άλλο παρά πλεονεκτήματα βλέπουμε. 
      Είμαστε υπέρ της της άμεσης προώθησης του έργου γιατί αντιλαμβανόμαστε την τεράστια σημασία του σαν έργο υποδομής για την Κρήτη.  Θέλουμε να συμβάλλουμε στην όσον το δυνατό πιο γρήγορη έναρξη και εκτέλεση των έργων που αφορούν και το κομμάτι του ΒΟΑΚ που διέρχεται από την περιοχή μας. 
 

     Ωστόσο δηλώνουμε ότι αν δεν πειστούμε για την νέα πρόταση χάραξης, θα αξιοποιήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε κάθε προσφυγή και μέσο προκειμένου να δικαιωθούμε γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε απόλυτο δίκιο.  Ότι η σημερινή πρόταση χάραξης  καταστρέφει την περιοχή μας και κάθε δυνατότητα τουριστικής αλλά και άλλης ανάπτυξης της πράγμα που πιστεύουμε ότι δεν θέλουν οι αρμόδιοι φορείς της Π.Ε ενότητας μας.  Μια περιοχή με μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα ανάπτυξης που με αυτή την πρόταση καταστρέφονται. Γιατί άραγε ; 

Τετελεσμένα που αφενός μεν καταστρέφουν τον τόπο μας , αφετέρου δε  υπολογίζουν τους 1200 μόνιμους κατοίκους του Καλού Χωριού υπό την κατανοητή επιμονή των κατοίκων της Ιεράπετρας και Σητείας και την ανάγκη για όσο το δυνατό χαμηλότερο κόστος δαπανών για τον ανάδοχο,  δεν μπορούμε να τα αποδεχτούμε. Αρκετά έχει αδικηθεί ο τόπος μας από την πολιτεία μέχρι σήμερα . 

Εν κατακλείδι ο σχεδιαζόμενος  αυτοκινητόδρομος αποτελεί ένα επιπλέον εμπόδιο για τη απρόσκοπτη εξέλιξη  του Καλού Χωριού μιας κοινότητας που επί πολλά έτη στραγγαλίζετε πολλαπλά.   

● Τρίτος άξονας προβληματισμού συνιστά η εγκατάλειψη και παραμέληση της παραλίας του Καλού Χωριού που τελεί υπό την διαχείριση και αιγίδα της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. («ΕΤΑΔ ΑΕ») . 

DCIM\100MEDIA

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. («ΕΤΑΔ ΑΕ») είναι σήμερα η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου και αποτελεί 100% θυγατρική της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), στο πλαίσιο του Ν.4389/2016. Η ΕΤΑΔ έχει διαμορφωθεί με τη συγχώνευση τεσσάρων μεγάλων εταιρειών διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων και συγκεκριμένα των εξής: της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα ΑΕ, της Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ, της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου ΑΕ και της Παράκτιο Αττικό Μέτωπο ΑΕ . Η εν λόγω εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Κύριος σκοπός της ΕΤΑΔ είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται ή περιέρχονται στο χαρτοφυλάκιό της. Η αξιοποίηση αυτή σχετίζεται τόσο με τη μεγιστοποίηση της αξίας της δημόσιας περιουσίας όσο και με τη διαφύλαξη των φυσικών και πολιτισμικών περιουσιακών στοιχείων της χώρας που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιό της. Στόχος της ΕΤΑΔ δεν είναι μόνο η βραχυπρόθεσμη οικονομική απόδοση, αλλά πρωτίστως η δημιουργία και η διασφάλιση αξίας, μέσω των κατάλληλων επενδύσεων και της αξιοποίησης ενδεχόμενων συνεργειών και στρατηγικών συμμαχιών, ώστε να συμβάλει ενεργά στη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου, βιώσιμου και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τη χώρα. Υπό αυτά λοιπόν τα δεδομένα ο χώρος της παραλίας του Καλού Χωριού απαλλοτριώθηκε αρχικά από τον ΕΟΤ για να καλύψει τις ανάγκες του τόπου μας, προβλέποντας στον σχεδιασμό του τη δημιουργία γηπέδων ποδοσφαίρου , μπάσκετ , αναψυκτηρίων , τουαλετών κλπ.. Αφής όμως στιγμής πέρασε υπό τη διαχείριση της ανωτέρω εταιρείας και αντί να αποτελεί το κόσμημα της περιοχής μας , σε αντίθεση με την στοχοθεσία της εταιρείας και την εκπλήρωση των καταστατικών της σκοπών , έχει μετατραπεί σε ένα χώρο εγκατάλειψης , παραμέλησης , αισθητικής και υγειονομικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης , καίτοι συνιστά σημείο ιδιαίτερου φυσικού και επενδυτικού ενδιαφέροντος . Δυστυχώς η χρησιμοποίηση του εν λόγω χώρου απλώς ως χώρου εκδηλώσεων οι οποίες δεν επιτελούνται πλέον στο συγκεκριμένο χώρο λόγω της υφιστάμενης παραμέλησης δεν , επικουρεί στην εν γένει , ανάπτυξη του τόπου μας και στην ορθή διαχείριση και αξιοποίηση της ιδιωτικής αυτής , ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου . Επομένως η άμεση επιτάχυνση των διαδικασιών της διαχείρισης και της αξιοποίησης της ιδιωτικής αυτής , ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου , η οποία αναμφισβήτητα , θα συνδράμει στην τοπική ανάπτυξη και επάνοδο , καθίσταται αδήριτη ανάγκη.  

ΚΑΛΌ ΧΩΡΙΟ 12-03-2022 

 ΟΙ ΑΓΩΝΙΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟ