Το Καλό Χωριό Καθαρίζετε & Ασβεστώνετε


Επισκέψεις: 72

Καθαριότητα, χορτοκοπή & ασβέστωμα.

Ασβέστωμα : Ένα έθιμο που θυμίζει Πάσχα.

#ΠάσχαΣτοΧωριό #ήθη&έθιμα #ασβέστωμα #εθελοντισμός