Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση.


Επισκέψεις: 84

Πρόσκληση σε
Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μελών του Σωματείου με την επωνυμία
Πολιτιστικός Σύλλογος Καλού Χωριού “Το Ίστρον”


Αγαπητά Μέλη
Το Δ.Σ. του συλλόγου προσκαλεί όλα τα τακτικά Μέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση την
Κυριακή 22/01/2023 και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία του συλλόγου εντός του Κοινοτικού
Καταστήματοςς Καλού Χωριού, με θέματα ημερησίας διατάξεως τα παρακάτω:

  • Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
  • Απολογία διοίκησης και αποδοχή πεπραγμένων.
  • Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής & οικινομικός απολογισμός
  • Προγραμματισμός του επόμενου έτους και το μέλλον του Συλλόγου.
  • Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
  • Προτάσεις και επερωτήσεις προς το Δ.Σ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 29/01/2023 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, χωρίς την αποστολή νέας, ειδικής προς τούτο, πρόσκλησης.
Σε περίπτωση μη επίτευξης και πάλι της απαιτούμενης από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 05/02/2023 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, χωρίς την αποστολή νέας ειδικής προς τούτο πρόσκλησης.
Υπενθυμίζουμε ότι στη Γεν. Συνέλευση μπορούν να πάρουν μέρος μόνο τα μέλη που είναι
ταμειακώς τακτοποιημένα ή καταβάλλουν την υποχρέωση τους πριν την έναρξη της Γεν.
Συνέλευσης. (ετήσια εισφορά μελών υπέρ συλλόγου 3€)