Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την τροποποίηση του Καταστατικού του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλού Χωριού


Επισκέψεις: 157

Πρόσκληση σε
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
Μελών του Συλλόγου με την επωνυμία
Παν-Καλοχωριανή Ένωση “Το Ίστρον”
17/10/2020
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλού Χωριού προσκαλεί όλα τα τακτικά Μέλη σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τρίτη 20 Οκτωβρίου και ώρα 18:00 στο γραφείο του συλλόγου ,κοινοτικό κατάστημα Καλού Χωριού με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως το εξής:

  1. Τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου
    Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 26/10/2020 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, χωρίς την αποστολή νέας, ειδικής προς τούτο, πρόσκλησης.
    Σε περίπτωση μη επίτευξης και πάλι της απαιτούμενης από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 29/10/2020 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, χωρίς την αποστολή νέας ειδικής προς τούτο πρόσκλησης.
    Η Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
    Δασκαλάκη Ελευθερία Μαυρής Νικόλαος